ĐƠN XIN VIỆC
Vui lòng điền thông tin bằng tiếng Việt

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nam

Nữ

II. VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN
Nhân viên
Giám sát hoặc cấp cao hơn

Nhân viên
Giám sát hoặc cấp cao hơn

III. PHÒNG BAN ỨNG TUYỂN
Tài chính - Kế toán

Nhân sự

Bán hàng

Marketing

Bộ phận vận hành nhà hàng

Bếp

Bảo trì

IV. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHI TIẾT
Tình trạng hôn nhân

Bạn có sẵn sàng làm việc theo ca không?

Không

Nếu như nhận việc, bạn cần bao lâu để bắt đầu công việc?

V.BẠN THÀNH THẠO CÁC NGÔN NGỮ NÀO BÊN DƯỚI?

Vui lòng đánh dấu vào những ô bạn chọn:

LANGUAGES
Nói
Đọc
Viết
Tốt Tạm Chưa tốt
Tốt Tạm Chưa tốt
Tốt Tạm
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Khác

Bạn có người thân hay bạn bè hiện đang làm việc tại Eight Four Collective không? Nếu có vui lòng cho chúng tôi xin thông tin tên đầy đủ

(CV, Photos, cover letter)

TOP PAGE
Đặt bàn